Společný podnik pro evropské mýtné systémy

09.01.2017

Společnosti T-Systems International, Daimler AG a DKV Euro Service se dohodly na spolupráci při vývoji a plošném zavádění elektronických mýtných služeb (EETS - European Electronic Toll Services) po celé Evropě. Spolupráce má probíhat formou společného podniku, tzv. joint venture. Záměrem je vytvořit obchodní platformu pro poskytování služeb EETS a pro vyúčtování mýtného koncovým zákazníkům. Zamýšlenou spolupráci musí schválit kartelové úřady. Technickým základem plánovaných služeb je palubní jednotka OBU (On-Board Unit), kterou bude možné používat ve všech zemích. To umožní realizovat vyúčtování mýtného po celé Evropě pomocí jediného zařízení. Uvedení na trh je plánováno na rok 2018 v následujících zemích: Belgie, Německo, Francie, Rakousko, Polsko. Cílem je rozšířit službu již při jejím uvedení na trh, nebo v nejkratší možné době poté, i do následujících zemí: Itálie, Portugalsko, Španělsko, Maďarsko. Nabízené služby s jednou palubní jednotkou OBU mají zahrnovat veškeré silnice, tunely a mosty, jejichž používání je v současnosti spojeno s povinností platit mýtné poplatky nebo na nich bude mýtné v budoucnosti zavedeno.